מילון אבן תחמן.

מתחמנית לעברית. נסו ותראו:

עברית
תחמנית
האם התכוונת ל: ?
תרגם!
על התחמנות הזאת לא חשבנו, אבל הנה כמה שכן:
אני מרגיש תחמן
מוגש בחסות