מצע

התכנית שלנו היא לאפשר לכל עם ישראל להתקיים בכבוד, בביטחון בשגשוג ובחופש. 

מערכת בריאות ציבורית חזקה במרכז ובפריפריה.

כחול לבן בראשות בני גנץ מתחייבת להפעיל תכנית חירום שתבטיח מערכת בריאות ציבורית חזקה:

 • הגדלת ההשקעה בתשתיות, בכוח האדם ובשירותי הבריאות הציבורית
 • יישום תכנית רחבה להפחתת העומס בבתי החולים
 • הקמת בתי חולים חדשים בצפון ובדרום, לצד הרחבת בתי החולים הקיימים
 • הענקת תמריצים למומחים ולמתמחים באזורי הפריפריה והגדלת מספר התקנים בצוותים הרפואיים
 • תגבור המרכזים לרפואה דחופה וחדרי המיון בפריפריה

כחול לבן בראשות בני גנץ תוביל לשיקום מערכת החינוך ולקידום שוויון הזדמנויות:

 • קידום מערכת חינוך איכותית וייחודית לכל ישוב ומגזר
 • קידום "מהפכת הגיל הרך", הכוללת סבסוד ופיקוח על מעונות היום והעברת הסמכויות למשרד החינוך
 • שיפור דרמטי במעמד המורים והמנהלים
 • טיפול מערכתי באלימות בבתי הספר, תוך שילוב בני נוער בפעילויות בקהילה

כחול לבן בראשות בני גנץ תנהיג מדיניות יוזמת ואחראית, שתפעל לשינוי המציאות במזרח התיכון

ובגבולות הארץ:

 • השבת ההרתעה לדרום באמצעות הנהגת מדיניות ביטחונית עוצמתית מול עזה, הכוללת מדיניות של אפס סבלנות להתגרות ואלימות בשטחנו
 • חיזוק המערכה המתמשכת בחזית הצפונית נגד התבססות איראן והתעצמות חיזבאללה.
 • שימור גושי ההתיישבות – לא תהייה התנתקות שנייה.
 • קידום ועידה אזורית בשיתוף עם מדינות ערב השואפות ליציבות.
 • העמקת תהליכי ההיפרדות מהפלסטינים תוך שמירה על גושי ההתיישבות, ירושלים המאוחדת והגולן.

גם בשבילכם ישראל לפני הכל?

הצטרפו אלינו!