עיקרי מצע כחול לבן

מצע כחול לבן מתייחס לכל הסוגיות המהותיות למדינת ישראל ולאזרחי ישראל ומורכב מ-24 פרקים הכוללים את כל תחומי החיים, מגלם את זכותם של אזרחי ישראל להתקיים בכבוד, בביטחון, בשגשוג ובחופש.

מצע כחול לבן מתייחס לכל הסוגיות המהותיות למדינת ישראל ולאזרחי ישראל ומורכב מ-24 פרקים הכוללים את כל תחומי החיים, מגלם את זכותם של אזרחי ישראל להתקיים בכבוד, בביטחון, בשגשוג ובחופש.

חוסן ביטחוני מדיני

נחזיר את הביטחון – שלושה רמטכ"לים העומדים בראש כחול לבן ומחזיקים ביחד ב- 117 שנות ביטחון יובילו את תפיסת הביטחון. נפסיק תשלום פרוטקשן לחמאס, נרחיק את איראן ונחזיר את מדיניות העמימות המהווה יסוד ביטחוני חשוב.

לא תהיה התנתקות שנייה. כל החלטה מדינית היסטורית תובא להכרעת העם במשאל עם או תאושר בכנסת ברוב מיוחד.

ניזום ועידה אזורית יחד עם מדינות ערב, שואפות היציבות, ונעמיק את תהליכי ההיפרדות מהפלסטינים, תוך שמירה בלתי מתפשרת על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, ועל חופש הפעולה של צה"ל בכל מקום.

נעצב מציאות חדשה אשר תקבע את הרוב היהודי בישראל ואת הזהות היהודית של מדינת ישראל. נחזק את גושי ההתיישבות ונאפשר חיים נורמליים בכל מקום בו חיים ישראלים. בקעת הירדן תהיה גבול הביטחון המזרחי של ישראל. ירושלים המאוחדת תהיה בירת ישראל הנצחית.

דת ומדינה:

כחול-לבן תשמור על זהותה היהודית של המדינה לצד מימוש זכותו של כל אדם וכל קהילה לעצב את אורחות חייהם מתוך חירות וסובלנות.

כחול-לבן מאמינה כי יש לשמור על ייחודה של השבת כיום המנוחה הממלכתי במדינת ישראל ולצד זאת לאפשר פעילות אשר יש בה כדי לענות לצורכיהם של כלל אזרחי ישראל.

נאפשר לרשויות מקומיות החפצות בכך להפעיל תחבורה מצומצמת בשבת.

נבטל את "חוק המרכולים", נחדש את חוק שוויון בנטל שנכתב בידי מערכת הביטחון. נחוקק את ברית הזוגיות וחוק הפונדקאות גם למשפחות לה״טביות.

בנוגע לחוק הלאום – נמסד את ערך השוויון בחוק יסוד.

חברה וכלכלה:

נוסיף 12.5 מיליארד שקלים למערכת הבריאות בחמש השנים הקרובות, ונקים בתי חולים חדשים בדרום ובצפון.

נמנה נציב יוקר מחיה ונילחם בריכוזיות.

נשפר דרמטית את התחבורה הציבורית, ונקדם פתרונות טכנולוגיים של נסיעה שיתופית.

נגדיל את היצע הדירות ונאפשר בנוסף לפרויקטים לרכישה גם שכירות לטווח ארוך.

נחזק את מערכת החינוך הממלכתית ונערוך רפורמה בחינוך לגיל הרך.

חוסן ביטחוני מדיני

נפעל מול המשטר האיראני באופן רב ממדי. נעשה זאת בשיתוף פעולה עם המעצמות הגדולות בעולם המערבי והערבי ונגדיל את היכולות ההתקפיות וההגנתיות המיוחדות כנגד איום זה.

נחזק את ההרתעה בצפון מול סוריה וחיזבאללה במקביל לחיזוק העוצמה האזרחית של התושבים.

בעזה וביהודה ושומרון נפעל בעוצמה מול הטרור. נחליש את חמאס. לא נאפשר העברת שוחד במזוודות כסף לגורמים עוינים בעזה, אך נתמוך במתן סיוע הומניטרי ונאפשר פיתוח כלכלי.

נבטיח את כוחנו ואת עוצמתנו אך נחתור לשלום ולא נחמיץ הזדמנות לשינוי איזורי מול גורמים מתונים באזור ובקרב הפלסטינים המכירים בזכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינת היהודים.

נחזק ונשקם את משרד החוץ ואת יחסינו עם מדינות המערב ומדינות נוספות באיזור.

חוסן כלכלי-חברתי

הורדת יוקר המחייה – נמנה נציב יוקר מחיה, נחזק את שוק החשמל שנפתח לתחרות. נרסן את המונופולים ונעודד תחרות.

טיפול בהגדלת היצע הדיור – בניה מואצת של דירות והקמת תכנית לשכירות לטווח ארוך המותאמת לרמות ההכנסה השונות.

העלאת ההכנסות –עידוד השקעות במפעלים מודרנים בפריפריה והכשרות מקצועיות.  שילוב עובדים נוספים בשוק העבודה (בעיקר מהמגזר החרדי והערבי).

חוסן ממלכתי

נגביל את הכהונה של ראש הממשלה לשמונה שנים או שלוש קדנציות.

נלחם בשחיתות: נאמץ כללי אתיקה חדשים ומחמירים לשרים. נרחיב את הפיקוח על לוביסטים ומאכערים בכנסת, במשרד הממשלה וברשויות המקומיות. לא נשלים עם מצב של ראש ממשלה מכהן תחת כתב אישום.

נגן על מוסדות המדינה ונחזק אותם מתוך הכרה בחשיבות מוסדות הנשיאות, הכנסת, הממשלה, בית המשפט, מבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, המשטרה, צה"ל, השב"כ, השירות הציבורי וכל שאר מוסדות המדינה.

חוסן בחינוך

שיוויון הזדמנויות – נגדיל את ההשקעה בחינוך בעיקר בפריפריה הגיאוגראפית והחברתית. נקדם תקציב דיפרנציאלי.

חיזוק החינוך הציבורי – ננהיג בהדרגתיות יום לימודים ארוך בכלל המדינה.
השקעות עיקריות בגיל הרך, נפעיל חינוך ציבורי איכותי מגיל שנה בהדרגה.

חיזוק מקצוע ההוראה – נחזק מסלולי הכשרה יחודיים למורים וניתן תמריצים למורים בפריפריה. נחזק את מעמד ותנאי המורים.

התאמת מערכת החינוך לאתגרי המאה ה-21 –  נשנה מבנית ופדגוגית את המערכת כך שבתי הספר, מוסדות ההשכלה הגבוהה ושוק העבודה הישראלי יסונכרנו ויותאמו לצרכי שוק העבודה במאה ה-21.

חוסן בבריאות

נקים בתי חולים חדשים בצפון ובדרום. נעלה באופן משמעותי את מספר המיטות בבתי החולים, את מספר הרופאים ואת מספר עובדי הרפואה. ניזום תוכנית לאומית להשבחת שירותי הרפואה בפריפריה.

נשקיע בשיפור התשתית הפיזית והציוד הרפואי ונתגמל רופאים כדי שיישארו בבתי החולים יום מלא ולא ייאלצו להשלים הכנסה במרפאות פרטיות.

נגדיר סטנדרט מחייב לזמן ואיכות השירותים הרפואיים בכל מקום בארץ.

חוסן בתשתיות ובסביבה

הפיכתם של הנגב והגליל למרכזי הצמיחה החדשים של ישראל מה שיקל על מצוקת הצפיפות, היא תוביל גם לצמצום הפערים בין מרכז לפריפריה.

תחבורה – הקטנת היקף הפקקים בישראל בתוך חמש שנים ב-50%.
שימוש בתחבורה שיתופית ובאמצעים טכנולוגיים להקטנת העומס בכבישים ושדרוג והרחבת קווי הרכבות.

סביבה – ציפוף מושכל של אזורים עירוניים. קידום מקורות אנרגיה בלתי מזהמים וחיזוק התחבורה הציבורית.